Chuỗi 7 Email đem lại 250 khách hàng cho Sumo Business Blueprint

199.000,0 99.000,0

  • 7 Email mang đến bước khởi đầu vô cùng thành công cho Sumo Business Blueprint (Email số 1 nằm ở phần mô tả)
  • 193 tiêu đề Thôi miên khách hàng (sưu tầm)
  • Bộ tài liệu “BÁN HÀNG THEO ĐƯỜNG THẲNG” của sói già phố wall
Danh mục: